ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνάδελφοι/σες,

Στις 17 Μαΐου, στo πλαίσιo των εγκαινίων του αξονικού και μαγνητικού τομογράφου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ του Σωματείου με τον Υφυπουργό κο Πολάκη Π., του κατατέθηκε υπόμνημα, στο οποίο περιγράφονταν τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (είχε εκδοθεί σχετικό Δελτίο Τύπου).

Το εν λόγω Δελτίο Τύπου, προκάλεσε αντιδράσεις σε εργασιακή ομάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Σχετικό έγγραφο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *