ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ TEST COVID 19 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ

Έχοντας υπόψιν την απόφαση της 5ης Υ.Πε (Αρ. Πρωτ. 69403/05-08-20) σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας test Covid-19 σε όλο το υγειονομικό προσωπικό του Γ. Νοσοκομείου Λαμίας που επιστρέφει από την καλοκαιρινή του άδεια, προτού αναλάβει υπηρεσία, καθώς και τις αναφορές των εργαζομένων, που «αναγκάστηκαν» (βάσει της πληροφόρησης τους από τις ανάλογες υπηρεσίες) να δικαιολογήσουν την

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ AEGEAN AIRLINES

Η προσφορά της «Aegean Airlines» στο υγειονομικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας , αποτελεί ένδειξη συμπαράστασης και αναγνώρισης της προσπάθειας όλων μας να ανταποκριθούμε στην δύσκολη κατάσταση που έχει προκύψει λόγω της πανδημίας. Σας ευχαριστούμε!! ΤΟ Δ.Σ Σχετικό έγγραφο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ AEGEAN AIRLINES

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός ορθότερου πλαισίου επικοινωνίας των μελών του Σωματείου με το Δ.Σ , παρακαλούνται οι εργαζόμενοι, να γνωστοποιούν τα έγγραφά τους είτε στο mail (somatiolamias@gmail.com) του Σωματείου είτε να τα παραδίδουν στα μέλη του Δ.Σ του Σωματείου ή να τα τοποθετούν στην ειδική θυρίδα που βρίσκεται δίπλα από τον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου,