ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ Γ.

Η ΕIΔΗΣΗ ΤΗΣ ΞΑΦΝΙΚHΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΑIΡΕΤΟΥ ΣΥΝΑΔEΛΦΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓEΜΙΣΕ OΛΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΝΕIΠΩΤΗ ΛΥΠΗ.Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. , ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΙΚH ΠΡΟΣΩΠΙΚOΤΗΤΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖOΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ HΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜO ΤΟΥ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ  ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ. ΤΟ Δ.Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019

Η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν (απόφαση Γ.Σ 11/9/20) και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ κήρυξαν νέα απεργία-αποχή από την διαδικασία της  αξιολόγησης του έτους 2019. Οι λόγοι προκήρυξης της συγκεκριμένης απεργίας-αποχής δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (2017-19). Λαμβάνοντας υπόψη την πλειοψηφικά αρνητική απόφαση του Δ.Σ του Σωματείου (18/04/19) κατά της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, καλούμε όσους συναδέλφους επιθυμούν, να

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ TEST COVID 19 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ

Έχοντας υπόψιν την απόφαση της 5ης Υ.Πε (Αρ. Πρωτ. 69403/05-08-20) σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας test Covid-19 σε όλο το υγειονομικό προσωπικό του Γ. Νοσοκομείου Λαμίας που επιστρέφει από την καλοκαιρινή του άδεια, προτού αναλάβει υπηρεσία, καθώς και τις αναφορές των εργαζομένων, που «αναγκάστηκαν» (βάσει της πληροφόρησης τους από τις ανάλογες υπηρεσίες) να δικαιολογήσουν την