ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΘΕΜΑ : ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Από την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 ο αξονικός τομογράφος του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας βρίσκεται εκτός λειτουργίας με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους του Γ.Ν Λαμίας:Σχετικό έγγραφο: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ