ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Την Τρίτη 17/11/20 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και Κέντρων Υγείας με την νέα Διοίκηση του Γ. Νοσοκομείου Λαμίας θέτοντας σε συζήτηση τα ακόλουθα θέματα: Σχετικό έγγραφο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ Γ.

Η ΕIΔΗΣΗ ΤΗΣ ΞΑΦΝΙΚHΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΑIΡΕΤΟΥ ΣΥΝΑΔEΛΦΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓEΜΙΣΕ OΛΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΝΕIΠΩΤΗ ΛΥΠΗ.Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. , ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΙΚH ΠΡΟΣΩΠΙΚOΤΗΤΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖOΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ HΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜO ΤΟΥ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ  ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ. ΤΟ Δ.Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019

Η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν (απόφαση Γ.Σ 11/9/20) και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ κήρυξαν νέα απεργία-αποχή από την διαδικασία της  αξιολόγησης του έτους 2019. Οι λόγοι προκήρυξης της συγκεκριμένης απεργίας-αποχής δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (2017-19). Λαμβάνοντας υπόψη την πλειοψηφικά αρνητική απόφαση του Δ.Σ του Σωματείου (18/04/19) κατά της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, καλούμε όσους συναδέλφους επιθυμούν, να