ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΡΕΠΟ 2013 ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΡΕΠΟ 2013 ΣΤΑ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΛΠ


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ PARKING


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ Δ.Σ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ Δ.Σ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΒΛΑΒΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ PARKING


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΛΠ 21-6-2017


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 6-7-2017


ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Λ.Π ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 29-8-2017


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ PARKING (ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ)


ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΡΕΠΟ ΤΟΥ 2013 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ (2017)


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ


ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ PARKING


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ


ΑΝΑΦΟΡΑ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ PARKING ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ


ΑΝΑΦΟΡΑ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ 5Η Υ.ΠΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΙΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 5Η Υ.ΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 20-2-2018


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ Ν.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 16-3-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ (2018-2019)


ΑΙΤΗΣΗ (ΝΕΑ) ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ (ΝΕΑ) ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ


ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

και

280 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΗΛ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2018


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛ.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2017


ΑΝΑΦΟΡΑ 2η ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟ.Μ.Υ ΛΑΜΙΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ PARKING ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΑΙΤΗΣΗ 2η ΟΡΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣ Ν.ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ-2013-2018 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ


ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ-2013-2018 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΠ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΚΑΙ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΣΕΛΕΠΗΣ Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 2016


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ ΣΩΜ. ΕΡΓ. Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 2013-2018 (ΜΕΛΗ ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ)


ΑΙΤΗΣΗ ΣΩΜ. ΕΡΓ. Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 2013-2018 (ΠΡΟΣ 5Η Υ.ΠΕ-ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ)


ΑΙΤΗΣΗ ΣΩΜ. ΕΡΓ. Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 2013-2018 (ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)


ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 23-4-2019


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 2016-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ (2019-2020)


ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΕΤΟΥΣ 2018


ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ Δ.Σ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΓΡ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΝΟΜ.ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜ. ΤΕΠ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 2018-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΠ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Λ.Π


ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-Βεβαιωση κατ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών


ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου (Πάγια Βεβαίωση-Τύπου Ά)


ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Λ.Π


ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2020


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΙΟ (2)


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΙΟ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΕΔΗΝ 4-6-20 ΓΙΑ ΟΑΕΔ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ -ΙΔΟΧ-ΣΟΧ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΟΕΔΗΝ 16-6-20 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛ. ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8-7-20 -ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 9-7-20 -ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛ. ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15-7-20 -ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ


ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΟΜΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΥΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ COVID 19

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΔΣ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ COVID 19


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΕΤΟΥΣ 2019


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΕΔΗΝ 30-9-20 ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ-ΠΟΕΔΗΝ 15-10-20 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 30-9-20


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ Δ.Σ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ Δ.Σ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-5Η Υ.ΠΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ COVID 19


ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΕΔΗΝ 23-2-21 -ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ (2)


ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΠ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν (7-4-21)-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (07-04-2021)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EPSU ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (07-04-2021)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑ ΚΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΠΑΣΧΑ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 2021


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ 6-5-21 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΓΙΑ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 6-5-21