ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 3528/2007

Ν.4440-2016 ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Ν.4354-2015 ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Κ.Λ.Π

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 31-5-85

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2017 -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 4369-2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ(ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.ΥΓΕΙΑΣ) - ΦΕΚ 4368-2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΦΕΚ 3444 18-12-2014

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Ν.3850 - ΦΕΚ 84-2010

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΩΝ 25-2-20 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 42 25-2-20)

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 11-3-20 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 55 11-3-20)

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 14-3-20 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 64 14-3-20)

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 18-3-20 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 928 18-3-20)

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 12-3-20 (ΔΙΔΑΔ Φ.69 108 ΟΙΚ.7874)

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (16-3-2020)