ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 3528/2007

Ν.4440-2016 ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Ν.4354-2015 ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Κ.Λ.Π

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 31-5-85

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2017 -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 4369-2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ(ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.ΥΓΕΙΑΣ) - ΦΕΚ 4368-2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΦΕΚ 3444 18-12-2014

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Ν.3850 - ΦΕΚ 84-2010

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΩΝ 25-2-20 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 42 25-2-20)

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 11-3-20 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 55 11-3-20)

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 14-3-20 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 64 14-3-20)

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 18-3-20 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 928 18-3-20)

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 12-3-20 (ΔΙΔΑΔ Φ.69 108 ΟΙΚ.7874)

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (16-3-2020)

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΔΙΔΑΔ Φ.69-116-10486)

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΝΟΜΟΣ 4690 2020 ΦΕΚ 104 ΤΟΜΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Δ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ 41 ΕΩΣ ΑΡΘΡΟ 63

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ( ΦΕΚ. ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1856 -ΤΕΥΧΟΣ Β - 15-5-20 )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΣ 2019 (1)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΣ 2019 (2)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ Κ ΣΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 28-5-20

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ(ΝΕΑ) ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 17-08-2020

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ( ΦΕΚ 177 15-9-20 ΤΕΥΧΟΣ Α - Ν. 4722 )

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΝΕΑ) ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΔΙΔΑΔ Φ.69 126-16316 20-9-20)

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΙΔΑΔ Φ.69 127-17682 )

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-Κ.Υ.Α ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ (ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ) (ΦΕΚ 4126 ΤΕΥΧΟΣ ΄Β 24-9-20)

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ Κ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ (ΔΙΔΑΔ-Φ 69-133-ΟΙΚ.20764 7-11-2020)

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ Κ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ (ΔΙΔΑΔ-Φ 69-134-ΟΙΚ.21190 13-11-2020)