ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Την Τρίτη 17/11/20 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και Κέντρων Υγείας με την νέα Διοίκηση του Γ. Νοσοκομείου Λαμίας θέτοντας σε συζήτηση τα ακόλουθα θέματα:

Σχετικό έγγραφο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *