ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ COVID-19

Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία δημοσιεύματα των τοπικών Μ.Μ.Ε σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην μονάδα απομόνωσης covid-19 του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, θα θέλαμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Σχετικό έγγραφο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ COVID-19

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *