ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ TEST COVID 19 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ

Έχοντας υπόψιν την απόφαση της 5ης Υ.Πε (Αρ. Πρωτ. 69403/05-08-20) σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας test Covid-19 σε όλο το υγειονομικό προσωπικό του Γ. Νοσοκομείου Λαμίας που επιστρέφει από την καλοκαιρινή του άδεια, προτού αναλάβει υπηρεσία, καθώς και τις αναφορές των εργαζομένων, που «αναγκάστηκαν» (βάσει της πληροφόρησης τους από τις ανάλογες υπηρεσίες) να δικαιολογήσουν την παρουσία τους, για την ημέρα διενέργειας του test Covid-19 και την αναμονή των αποτελεσμάτων, ως δεδουλευμένο ρεπό ή ημέρα κανονικής άδειας,

Σχετικό έγγραφο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ TEST ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *